100 ÅR MED FAMILJEN ENQUIST I SJÖN, HJOGGBÖLE
- DEL 2

Bildval och kommentarer: Daniel Enquist, fd högskoledirektör, LuleåBILD7 (samliga bilder är klickbara)
Bilden är från mitten av 1940-talet vid Skellefteå tingsrätt i samband med förhandlingarna om barnförväxlingen på Bureå sjukstuga i december 1942 när Vilma och Viktors Bo förväxlades med Dagny och Allan Svenssons son Valter från Sjöbotten. Till höger på bilden syns Vilma och Viktor med Valter och till vänster Allan med Bo i knäet.
Tingsrättens beslut blev att barnen skulle återförenas med sin rätta föräldrar, vilket skedde i Bos fall medan Valter stannade kvar hos Enqvists på grund av sjukdom i Svenssons familj.
Denna händelse har ju fått både historisk och litteraturhistorisk betydelse dels genom myndigheternas beslut att alla mödrar och nyfödda vid födseln ska få ett plastband om handleden för att omöjliggöra förväxling, dels genom dess återkommande plats i P.O:s författarskap.

BILD8
Bilden visar en pimpeltävling på Hjoggböleträsket i början av 1960-talet anordnad av Viktor Enqvist. Tävlingen kallades Solettanappet och första pris detta år var en häst som vanns av Olofsson från Lappvattnet. Förklaringen till tävlingsnamnet är att när skolan på Östra Hjoggböle lades ner övergick Viktor från att vara skolvaktmästare till
att tillverka plastrullgardiner med namnet Soletta.


BILD9
Bilden är tagen under en slåttanna i Bölesvik i början av 1950-talet. Bakom trotjänarinnan Dolly och släpräfsan syns Margit och Verner Enqvist och deras barn Margareta, Daniel, Steffan, Hjördis och Birgitta samt kusinen Lars, som tillsammans med sin mor Valborg hade sommarstuga där ute under många år.BILD 10
Bilden är från familjen Enqvists hemvändardag i maj 1993. Fotot är taget vid Sjöns bönhus och visar på första raden Viktor och Vilma, Lilly Nordmark samt Verner och Margit. I bakre raden står adoptivsonen Pontus med fru Maj-Lis, sonsonen P.O samt dottersonen Lars med fru Dagny.


BILD 11

Bilden är från sommaren 2008 - 100 år efter den första bilden - och familjen Enquists årliga och av alla efterlängtade Bölesvikshelg och visar en mindre del av Lovisas och PW:s barn, barmbarn,
barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn med respektive.
Denna hemmansdel med anor från början av 1700-talet köpte Verner Enqvist av Hjalmar Stenlund år 1931 och ligger på en udde i västra delen av Holmsvattsträsket.
Under ett per sekel var dessa ägor förbundna med Östra Hjoggböle med en "kärrväg" men en ny väg byggdes som AK-arbete på 1930-talet och ansluter till den östra delen av Sjön. En bild av en del av denna väg finns på Hjoggböles hemsida under avsnittet Marraflangarn.

BILD 12

Bilden visar familjen Enqvists tidigare hemgård idag som ägdes av Margareta och Steffan Nyström fram till år 2005. Huvudbyggnaden har tillbyggts till dubbel storlek under 1930- och 50-talen.
Smedjan har byggts på med en bagarstuga och den långa "nederbörninga" byggdes år 1924 inrymmande sommar/äldrebostad, snickarverkstad, garage och båthus. Söder om detta hus, längst ner på bilden låg PW:s rävfarm med ett 20-tal burar med kors- och silverrävar. Under ett par decennier skötte familjen byns telefonväxel, men år 1937 övertogs den av Fritz Anderssons.
BILD 13

Bilden visar den tjärdal som PW byggde upp under en följd av år vid backen nära Augustkläppen. Hans medhjälpare hette Karl Vikström från Ragvaldsträsk och pojkarna i bakgrunden är Pontus Lindström och dottersonen Erland Renström.
I bakgrunden syns den kärrväg som gick förbi Augustkläppen, en bra genväg för skolbarnen upp till skolan på Östra Hjoggböle. Under 1940- och 1950- talet var Augustkläppen en omtyckt plan att spela fotboll på innan den riktiga fotbollsplanen byggdes på Furuvallen.


>> Tillbaka till Kultur & Historia <<